Připojení ostatních bezdrátových detektorů

Kromě detektorů pohybu, dveří, oken a hlásičů požáru můžete do zabezpečovacího systému Ajax připojit i další bezdrátové detektory a zařízení, jako jsou klávesnice, prodlužovače signálu a další. Před instalací těchto detektorů je důležité pečlivě si přečíst návod k obsluze a postupovat podle pokynů výrobce. Následující kroky vám pomohou správně připojit ostatní bezdrátové detektory k centrální jednotce. 

1. Příprava detektorů: 

Před začátkem instalace si pečlivě přečtěte návod k obsluze dodaný výrobcem s každým detektorem. Zkontrolujte, zda máte k dispozici všechny potřebné součástky a vybavení. 

2. Výběr vhodného umístění: 

Pro každý detektor zvažte optimální umístění v prostoru, který má být monitorován. U klávesnic zvažte jejich umístění tak, aby byly snadno dostupné a zároveň chráněny před neoprávněným přístupem. 

3. Montáž detektorů: 

Připevněte detektory na vybraná místa podle pokynů v návodu k obsluze. Ujistěte se, že jsou pevně a stabilně upevněny a že nedochází k jejich pohybu. 

4. Propojení s centrální jednotkou: 

Postupujte podle pokynů výrobce k párování detektorů s centrální jednotkou. Obvykle je tento proces prováděn prostřednictvím mobilní aplikace nebo webového rozhraní centrální jednotky. 

5. Kalibrace a testování: 

Po úspěšném propojení s centrální jednotkou proveďte kalibraci a testování detektorů podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že detektory spouští upozornění včas a spolehlivě detekují dané události. 

6. Finální úpravy a kontrola: 

Po dokončení instalace provedete finální úpravy a kontrolu, zda jsou detektory správně umístěny a funkční. Ujistěte se, že nedochází k žádným problémům s jejich funkcí a že jsou připraveny k nasazení.