Nastavení zón a upozornění

Po úspěšném propojení aplikace s centrální jednotkou je důležité přistoupit k nastavení jednotlivých zón a typů upozornění. Správné nastavení zón a reakcí systému na různé události zajišťuje efektivní ochranu a kontrolu vašeho objektu. Následující kroky vám ukážou, jak správně nastavit zóny a upozornění v aplikaci Ajax Security System. 

1. Přístup k nastavení: 

Po přihlášení do aplikace přejděte do sekce "Nastavení" nebo "Zóny a upozornění", kde najdete možnosti pro konfiguraci jednotlivých zón a typů upozornění. 

2. Definice zón: 

Zvolte, které oblasti vašeho objektu budou přiřazeny jednotlivým zónám. To může zahrnovat například hlavní vchod, boční vchod, okna v přízemí atd. Rozlišení zón umožňuje různé reakce na události v různých částech objektu. 

3. Typy upozornění: 

Zvolte, jakým způsobem má systém reagovat na různé události v jednotlivých zónách. To může zahrnovat aktivaci sirén, odeslání upozornění na mobilní telefon, kontaktování bezpečnostní agentury nebo spuštění dalších bezpečnostních opatření. 

4. Reakce na události: 

Nastavte reakce systému na konkrétní události, jako jsou pohyby detektorů, otevřené dveře, aktivace alarmu atd. Můžete například určit, zda se má spustit siréna, odeslat notifikace na váš mobilní telefon nebo zavolat na nouzové číslo. 

5. Časová omezení: 

Zvažte, zda chcete nastavit časová omezení pro různé zóny a typy událostí. Například můžete definovat specifické reakce systému pouze v určitých časech, jako je nocní režim, kdy je aktivní pouze částečná ostraha. 

6. Testování a ověření: 

Po provedení nastavení proveďte testování a ověření funkcionality. Aktivujte různé události v jednotlivých zónách a sledujte reakce systému. Ujistěte se, že vše funguje podle vašich představ a že je systém připraven k ostraze vašeho objektu. 

7. Pravidelná aktualizace: 

Pravidelně aktualizujte nastavení zón a upozornění podle aktuálních potřeb a změn ve vašem objektu. Udržujte si přehled o všech změnách a aktualizujte je v aplikaci pro maximální efektivitu ochrany.