Připojení bezdrátových detektorů pohybu

Pohybové senzory jsou klíčovou součástí zabezpečovacího systému Ajax, které pomáhají detekovat pohyb v monitorovaných oblastech. Před jejich instalací je důležité pečlivě si přečíst návod k obsluze a postupovat podle pokynů výrobce. Následující kroky vám pomohou správně připojit bezdrátové detektory pohybu k centrální jednotce. 

1. Příprava detektoru: 

Než začnete s instalací, zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti detektoru a zda je vše v pořádku. Přečtěte si návod k obsluze a seznamte se s postupem instalace a nastavení detektoru. 

2. Výběr vhodného umístění: 

Vyberte vhodná místa pro umístění detektorů pohybu. Ideální pozice je ve výšce 2-2,5 metru nad zemí a s výhledem na vstupní body nebo prostor, který má být monitorován. Ujistěte se, že není v dosahu přímého slunečního světla nebo zdrojů tepla, které by mohly ovlivnit citlivost senzoru. 

3. Montáž detektoru: 

Připevněte detektor pohybu na vybrané místo pomocí dodaných montážních příchytek nebo šroubů. Ujistěte se, že je detektor pevně a stabilně upevněn a nedochází k jeho pohybu. 

4. Propojení s centrální jednotkou: 

Nyní je čas propojit detektor pohybu s centrální jednotkou. Postupujte podle pokynů výrobce a použijte přiložený manuál k nastavení detektoru v režimu párování. Zkontrolujte, zda centrální jednotka rozpoznala nově připojený detektor. 

5. Kalibrace a testování: 

Po úspěšném propojení s centrální jednotkou proveďte kalibraci detektoru pohybu podle pokynů výrobce. Následně provedete testování detektoru, které spočívá ve vstupu do monitorované oblasti a sledování reakce systému. Ujistěte se, že detektor spouští alarm včas a spolehlivě detekuje pohyb v dané oblasti. 

6. Feštění a úpravy: 

Po úspěšném testování a ověření správné funkce detektoru provedete případné finální úpravy a feštění instalace. Ujistěte se, že detektor není nijak zakryt nebo omezen ve svém pohybu a že je optimálně nastaven pro monitorování dané oblasti.