Připojení bezdrátových detektorů dveří a oken

Bezdrátové detektory dveří a oken jsou klíčovými prvkami zabezpečovacího systému Ajax, které slouží k detekci otevření či uzavření dveří a oken v monitorovaném prostoru. Před jejich instalací je důležité pečlivě si přečíst návod k obsluze a postupovat podle pokynů výrobce. Následující kroky vám pomohou správně připojit bezdrátové detektory dveří a oken k centrální jednotce. 

1. Příprava detektorů: 

Než začnete s instalací, zkontrolujte, zda máte všechny potřebné součásti detektoru a zda je vše v pořádku. Přečtěte si návod k obsluze a seznamte se s postupem instalace a nastavení detektoru. 

2. Výběr vhodného umístění: 

Vyberte vhodná místa pro umístění detektorů dveří a oken. Umístěte je na dveře či okna tak, aby byly schopny detekovat otevření a zavření těchto prvků. Dbejte na to, aby detektory byly umístěny co nejblíže k sobě, ale zároveň tak, aby nedocházelo k jejich vzájemnému překrytí. 

3. Montáž detektorů: 

Připevněte detektory dveří a oken na vybraná místa pomocí dodaných montážních příchytek nebo šroubů. Ujistěte se, že jsou pevně a stabilně upevněny a nedochází k jejich pohybu. 

4. Propojení s centrální jednotkou: 

Nyní je čas propojit detektory dveří a oken s centrální jednotkou. Postupujte podle pokynů výrobce a použijte přiložený manuál k nastavení detektorů v režimu párování. Zkontrolujte, zda centrální jednotka rozpoznala nově připojené detektory. 

5. Kalibrace a testování: 

Po úspěšném propojení s centrální jednotkou proveďte kalibraci detektorů dveří a oken podle pokynů výrobce. Následně provedete testování detektorů, které spočívá ve zkoušce otevření a zavření dveří či oken a sledování reakce systému. Ujistěte se, že detektory spouští upozornění včas a spolehlivě detekují změny stavu dveří a oken. 

6. Finální úpravy a kontrola: 

Po úspěšném testování a ověření správné funkce detektorů proveďte případné finální úpravy a kontrolu instalace. Ujistěte se, že detektory jsou správně umístěny a pevně upevněny, a že nejsou žádné výrazné nedostatky v jejich funkci.