Instalace centrální jednotky

Centrální jednotka je srdcem zabezpečovacího systému Ajax a její správná instalace je klíčová pro úspěšné fungování celého systému. Následující kroky vám pomohou správně umístit a připojit centrální jednotku k elektrické síti a internetu. 

1. Výběr vhodného umístění: 

Než začnete s instalací, pečlivě vyberte vhodné místo pro umístění centrální jednotky. Ideální pozice je v centrální části domu nebo kanceláře, kde bude signál dostatečně silný a zároveň umožní snadný přístup k napájení a internetovému připojení. 

2. Připojení k elektrické síti: 

Umístěte centrální jednotku na vybrané místo a připojte ji k elektrické síti pomocí dodaného napájecího adaptéru. Ujistěte se, že zásuvka, do které jednotku zapojujete, je dobře dostupná a stabilní. 

3. Připojení k internetu: 

Dalším krokem je připojení centrální jednotky k internetu. K tomu využijte ethernetový kabel, který připojte z jedné strany do portu na zadní straně centrální jednotky a z druhé strany do dostupného portu na vašem routeru nebo switchi. 

4. Kontrola připojení: 

Po připojení k elektrické síti a internetu zkontrolujte, zda je centrální jednotka správně napájena a připojena k internetu. Sledujte LED indikátory na centrální jednotce, které vám signalizují stav napájení a internetového připojení. 

5. Ověření funkčnosti: 

Po dokončení instalace ověřte funkčnost centrální jednotky tím, že se přihlaste do mobilní aplikace Ajax Security System. Ujistěte se, že aplikace správně rozpoznala připojenou centrální jednotku a že je připravena k dalším konfiguracím a nastavením zabezpečovacího systému.