Testování a ověření funkčnosti

Po dokončení instalace zabezpečovacího systému je nezbytné provést důkladné testování všech jeho částí. To vám pomůže ujistit se, že váš systém pracuje správně a je připraven chránit váš objekt v případě potřeby. Následující kroky vám ukážou, jak správně provést testování a ověření funkčnosti vašeho zabezpečovacího systému. 

1. Detektory a senzory: 

Prvním krokem je ověření správné funkce všech detektorů a senzorů v systému. Proveďte simulované události, jako je pohyb před pohybovými senzory, otevření dveří nebo okenních kontaktů a podobně. Ujistěte se, že každý detektor spouští alarm a že jeho signál je správně přijímán centrální jednotkou. 

2. Ovládací prvky: 

Testujte ovládací prvky, jako jsou klávesnice a dálkové ovladače, a ujistěte se, že jsou schopny spustit a zastavit alarm a provádět další operace podle vašich potřeb. 

3. Centrální jednotka: 

Ověřte, že centrální jednotka správně přijímá signály od všech detektorů a senzorů a že reaguje na události v systému tak, jak by měla. Ujistěte se také, že je centrální jednotka správně připojena k vaší síti a že je dostatečně zabezpečena. 

4. Mobilní aplikace: 

Přihlaste se do mobilní aplikace a ověřte, že je schopna správně komunikovat s centrální jednotkou a poskytovat vám aktuální informace o stavu systému. Vyzkoušejte všechny funkce aplikace, jako je aktivace a deaktivace alarmu, sledování událostí a případně i konfigurace dalších nastavení. 

5. Reakce na alarm: 

Simulujte situaci spuštění alarmu a sledujte reakci systému. Ujistěte se, že je siréna spuštěna správně a že jsou posílána všechna potřebná upozornění na mobilní telefony nebo na předem nastavené kontakty. 

6. Dokončení údržby: 

Po úspěšném testování provedete případné finální úpravy a dokončíte údržbu systému. Ujistěte se, že všechny části systému jsou správně nainstalovány a funkční a že váš zabezpečovací systém je připraven k ostraze vašeho objektu. Pravidelně provádějte testování a údržbu vašeho systému, abyste zajistili jeho dlouhodobou spolehlivost.